DMG ИМОТИ стана член на НСНИ

DMG ИМОТИ вече е член на НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - първата браншова организация на агенциите за недвижими имоти в България, с доказан международен авторитет и публично наложена активност. Основна мисия на НСНИ е качествен и регламентиран професионален бизнес, коректност и доверие, както между членовете на организацията, така и към потребителите.

Членовете на Сдружението са професионалисти в сферата на услугите за недвижими имоти, имат положителна професионална репутация и спазват нормите на Етичния кодекс на НСНИ. Те прилагат в своята работа утвърден от Общото събрание Етичен професионален кодекс, съобразен с принципите на Европейския стандарт за посреднически услуги в сферата на недвижимите имоти БДС EN 15733, новите международните етични правила на International Ethical Standard Coalition и българското законодателство, и се стремят към професионализъм и коректност.