DMG ИМОТИ получи сертификат от CEPI

DMG ИМОТИ получи сертификат от Eвропейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти (CEPI), в качеството си на член на НСНИ. Членовете на международната организация са национални асоциации, базирани в Европа, представляващи агентите на имоти и мениджърите на имоти. Мисията на сдружението е да подкрепя сделките с недвижими имоти в Европа и чужбина, като развива работата и дейностите на професионалисти в областта на недвижимите имоти с оглед интересите на потребителите.

Сдружението има за цел да повиши стандартите в професиите в областта на недвижимите имоти, като насърчава брокерството на недвижими имоти и управлението на недвижими имоти да се осъществява от квалифицирани специалисти с високи етични стандарти. Тъй като Европейският съюз, неговите правила и разпоредби продължават да оказват по- голямо въздействие върху пазара на недвижими имоти и върху дейностите на специалистите в областта на недвижимите имоти, CEPI също така се стреми да използва общата си сила, за да привлече вниманието на политиците в ЕС към мненията на специалистите в областта на недвижимите имоти и да разгледа и намери решения за техните практически проблеми при прилагането на политиката и законодателството на ЕС.